top of page

Privacyverklaring

Academy For Health

Naam ondernemer: Viënne van Eijmeren

 

Telefoonnummer: 0031623113639

 

E-mailadres: info@academyforhealth.nl

 

Kvk: 72358998

 

BTW: 227810739B01

 

Bank: NL10ABNA0826776485

 

Hier vind je de privacy verklaring van Academy For Health. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Academy For Health.

 

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

 

Academy For Health

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Academy For Health. Academy For Health biedt coaching aan. Denk hierbij aan begeleiding bij het samenstellen van een gezond en volwaardig plantaardig dieet.  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Academy For Health verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Academy For Health, neem dan gerust contact op! Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Academy For Health. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Doel gegevens

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven 

Academy For Health stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Academy For Health. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Als je de gratis Plant-Warrior Guide download, wordt je automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.

 

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Academy For Health via de website. Dit kan via het contactformulier of via het inschrijfformulier voor een coaching met Academy For Health. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, en telefoonnummer.

 

03. Intakeformulier

Bij inschrijving voor een coaching zal je een intakeformulier ontvangen. Hierin wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens die voor de coaching van belang zijn, zoals gewoontes rondom leefstijl en motivatie. Gegevens daaruit worden voor maximaal 2 jaar opgeslagen in een beveiligde omgeving van de server Google formulieren.

 

04. Wix

De website van Academy For Health verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Wix. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou te begeleiden bij de sapkuur.

 

Ontvangers

 

De gegevens die Academy For Health ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

 

01. Wix

De nieuwsbrieven worden verzonden met Wix. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Wix.

 

02. Gmail

De e-mail van Academy For Health wordt gehost bij MijnDomein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MijnDomein.

 

Opslag periode

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Academy For Health, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Wix. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@academyforhealth.nl

 

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Academy For Health via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

03. Wix

De gegevens die Wix op de website verzameld met cookies zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Wix. Wix bookings verzameld bij het boeken van een programma jouw persoonsgegevens om de boeking compleet te maken. Jouw gegevens worden voor onbepaalde tijd in een afgeschermd gebied op de surfer van Wix opgeslagen.

04. Google Analytics

Met Google Analytics wordt geanalyseerd hoe zich bezoekers van de website Academy For Health gedragen. Zo kan Academy For Health de website optimaliseren. Daarbij wordt jouw IP-adres anoniem gehouden. De gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in de server van Google.  

 

05. Beveiliging

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Academy For Health of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en twee-factor-authentificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Academy For Health privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Rechten

 

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Academy For Health vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Academy For Health. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Academy For Health. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Academy For Health opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Academy For Health al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Academy For Health vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Academy For Health niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

 

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Academy For Health jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@academyforhealth.nl

 

Plichten

 

Academy For Health verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Academy For Health via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Academy For Health de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Academy For Health met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Academy For Health behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Academy For Health dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Academy For Health te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

bottom of page